dot dot
bulletยอดหัวหน้า...ทีองค์กรปรารถนา
bulletการสอนงาน และการให้ข้อมูลย้อนกลับ
bulletจิตสำนึกรักองค์กร ตอน ยังรักองค์กรของเราได้อีก...เยอะเลย
bullet7Q เพื่อความสำเร็จในการทำงาน และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
bulletการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ Smart@Life_Smile@Work
bulletความคิดสร้างสรรค์สู่ความสำเร็จในการทำงาน Creative Thinking
bulletการพัฒนาภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader)
bulletการพัฒนาทีมงาน และการทำงานเป็นทีม (Team Building)
bulletการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ
bulletการบริหารงานบุคคลสำหรับหัวหน้างาน และผู้จัดการ (HR for Non HR)
bulletดูหลักสูตรทั้งหมด...มีวันนี้...เพราะ...วันดีเสมอarticle

จากความเรียงเรื่อง “แม่ของฉัน” และเหตุการณ์ในวันนั้น ใครจะไปเชื่อครับว่า ปัจจุบันนี้ ผมมีอาชีพเป็น “วิทยากร” ...

เรื่องจริง! จากห้องอบรม Train the Trainersarticle

ไม่ต้องใช้ power point ก็ยังสอนและเรียนรู้ร่วมกันได้ ... เพราะหัวใจสำคัญในการเรียนรู้ร่วมกันประกอบด้วยคำ 2 คำ คือ ...

เป้าหมาย...มีไว้สร้างคนarticle

มีคำกล่าวว่า "จงสร้างเป้าหมายในชีวิต แล้วเป้าหมายชีวิตจะสร้างเรา" ดังนั้น ...

อย่ามาทำอย่างนี้กับหนู..บทเรียนของผู้เป็นหัวหน้าควรตระหนัก !!article

ผมก็พยายามอธิบายเหตุผลอื่น ๆ ประกอบ..แต่ก็ไม่ทันกับความรู้สึกในใจของเธอเสียแล้ว เพราะหลังจากนั้นไม่นาน เธอคนที่ผมให้นิยามว่าเป็น “ดาวเด่น” ก็ลาออกจากองค์กรจริงๆ..

หยุดชีวิตเสื่อม...เริ่มต้นชีวิตสว่างarticle

สองวันในชีวิตที่เราไม่สามารถทำอะไรได้เลย คือ เมื่อวานนี้กับวันพรุ่งนี้ มีเพียงวันเดียว เป็นวันที่ดีที่สุด ที่เราสามารถทำอะไรก็ได้ นั่นคือ วันนี้” เราจะเลือกใช้ชีวิตใน "วันนี้" อย่างไร...

นี่คือเรื่องจริง...ของผู้หญิงคนนี้ !!!article
ฟักทองเชื่อม สูตรโบราณ ตำนานการแบ่งปันที่ยั่งยืนarticle
คนพันธุ์ "ทับทิมจันทร์" VS "คนพันธุ์ 3 ฤดู" ใครควรคู่กับองค์กรarticle
เลิก “เก็งกำไร” แล้วมาให้ “การแบ่งปัน” กันเถอะ !!!article
คนที่นี่แปลกดี...ใช้บุ้งกี๋เจียวไข่article
 
1
[Go to top]Copyright© 2012 All Rights Reserved.