dot dot
bulletยอดหัวหน้า...ทีองค์กรปรารถนา
bulletการสอนงาน และการให้ข้อมูลย้อนกลับ
bulletจิตสำนึกรักองค์กร ตอน ยังรักองค์กรของเราได้อีก...เยอะเลย
bullet7Q เพื่อความสำเร็จในการทำงาน และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
bulletการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ Smart@Life_Smile@Work
bulletความคิดสร้างสรรค์สู่ความสำเร็จในการทำงาน Creative Thinking
bulletการพัฒนาภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader)
bulletการพัฒนาทีมงาน และการทำงานเป็นทีม (Team Building)
bulletการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ
bulletการบริหารงานบุคคลสำหรับหัวหน้างาน และผู้จัดการ (HR for Non HR)
bulletดูหลักสูตรทั้งหมด...
ภาพการอบรม
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 28 มิถุนายน 2016
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : เทคนิคการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ (Human Relation & Effective Communication)
รายละเอียด:

 พิพิธภัณฑ์ศิริราช  จัดอบรมหลักสูตร "เทคนิคการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ" (Human Relation & Effective Communication) เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 25 มิถุนายน 2016
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : การคิดเชิงบวกเพื่อความสำเร็จในชีวิตและการทำงาน (Positive Thinking for Success)
รายละเอียด:

 บริษัท ทรัพย์โปรดักส์ จำกัด จัดอบรมหลักสูตร "การคิดเชิงบวกเพื่อความสำเร็จในชีวิตและการทำงาน" (Positive Thinking for Success)  เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2559 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 24 มิถุนายน 2016
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : การพัฒนา EQ เพื่อความสำเร็จในชีวิตและการทำงาน (EQ for Success)
รายละเอียด:

 บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี่ แมเนจเม้นท์ คอร์ป จำกัด จัดอบรมหลักสูตร "การพัฒนา EQ เพื่อความสำเร็จในชีวิตและการทำงาน" (EQ for Success)  เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 22 มิถุนายน 2016
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader)
รายละเอียด:

 บริษัท มิตรผลพัฒนา จำกัด จังหวัดเลย จัดอบรมหลักสูตร "การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา" (Leadership for Leader)  เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 21 มิถุนายน 2016
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : การบริการที่เป็นเลิศเพื่อสร้างความประทับใจ (Service Mind)
รายละเอียด:

 บริษัท ทีพีไอ คอนกรีต จำกัด จัดอบรมหลักสูตร "การบริการที่เป็นเลิศเพื่อสร้างความประทับใจ" (Service Mind) เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 โดยมี อ.ราชันย์ จำปีแก้ว เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 20 มิถุนายน 2016
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : การบริหารเชิงกลยุทธ์บนพื้นฐาน ตัวชี้วัด KPIs (Strategic Management : KPIs-Based Management)
รายละเอียด:

 บริษัท เอสเธติค ซีเครท (แอท-ซี) จำกัด จัดอบรมหลักสูตร "การบริหารเชิงกลยุทธ์บนพื้นฐาน ตัวชี้วัด KPIs" (Strategic Management : KPIs-Based Management) เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559 โดยมี อ.อิทธินันท์ สันทัศ  เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 17 มิถุนายน 2016
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่หน้างาน (Problem Solving & Decision Making)
รายละเอียด:

 บริษัท เจเอสเอสอาร์ อ๊อกชั่น จำกัด จัดอบรมหลักสูตร "เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่หน้างาน" (Problem Solving & Decision Making) เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 โดยมี อ.ไมตรี บุญขันธ์

 
จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 17 มิถุนายน 2016
ชื่ออัลบั้ม : Public Training : การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader) รุ่น 37
รายละเอียด:

 บริษัท พีเพิ่ล ไดนามิค จำกัด จัดอบรม Public Training "การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา" (Leadership for Leader) รุ่น 37 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 10 มิถุนายน 2016
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : การสื่อสารกับการจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ (Effective Communication Skills and Conflict Management)
รายละเอียด:

 บริษัท มันน์ แอนด์ ฮุมเมิล (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมหลักสูตร "การสื่อสารกับการจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์" (Effective Communication Skills and Conflict Management) ในนาม Wisdom Max Center เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 7 มิถุนายน 2016
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลัก Ho-Ren-So (Ho-Ren-So)
รายละเอียด:

 บริษัท โซดิก (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมหลักสูตร "การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลัก Ho-Ren-So"  (Ho-Ren-So) เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  [ถัดไป]
Copyright© 2012 All Rights Reserved.